• XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS POETYCKI „NAMUZOWYWANIE”

    • W związku z XII międzynarodową edycją a XVI powiatową trwającego od 2006 roku konkursu poetyckiego „Namuzowywanie” zapraszamy wszystkich Poetów do wzięcia w nim udziału.

     Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień uczniów, popularyzowanie poezji, promowanie utalentowanej młodzieży oraz rozwijanie współpracy i przyjaźni między młodzieżą polską i polonijną. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego przy współpracy Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, Stowarzyszenia Horyzont oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Koło w Węogorzewie.

                 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wierszy wpisanych na KARTY ZGŁOSZENIA w formie elektronicznej pod adres mailowy LO liceum@lowegorzewo.pl do 15 listopada 2023 r. Bardzo prosimy nauczycieli o ewentualną pomoc swoim podopiecznym w dopełnieniu tej procedury.

              Wyróżnione wiersze zostaną odczytane w czasie wieczoru poetyckiego, a ich autorzy nagrodzeni. Wieczór poetycki odbędzie się 8 grudnia 2023 r. w przeddzień Wigilii Polonijnej organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Koło w Węgorzewie.

     Jury przyznaje I, II, III miejsce oraz wyróżnienia we wszystkich kategoriach. Zdobywcy pierwszych miejsc oprócz dyplomów otrzymają nagrody rzeczowe.

     Regulamin konkursu oraz wzór KARTY ZGŁOSZENIA dostępne są poniżej  oraz na stronie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Koło w Węgorzewie www.wpkw.ehost.pl

      

      

     DOKUMENTY DO POBRANIA:

     Karta_zgloszenia_zal2.docx

     Regulamin_konkursu_Namuzowywanie_zal1.docx

     Wzor_zgody_na_przetwarzanie_danych_uczestnika_nieletniego_zal3.docx

     Wzor_zgody_na_przetwarzanie_danych_uczestnika_pelnoletniego_zal4.docx

     Klauzula_informacyjna_dla_uczestnikow_konkursu.docx

     Plakat_namuzowywanie_2023.docx

      

      

     Prezes Koła SWP                                                     Dyrektor ZSO w Węgorzewie
     Wiesław Pietrzak                                                     mgr Magdalena Fido