• Ogłoszenie o rekrutacji na rok 2023-2024

    • Witamy na stronie poświęconej rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie na rok szkolny 2023/2024.

     Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 4-letniego liceum na rok szkolny 2023/2024

     Tabela informacyjna o stanie naboru na rok szkolny 2023/2024 do Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie

     STAN W DNIU 14 marca 2023 R.

     Typ Internat Profil/przedmioty rozszerzone Język obcy Liczba miejsc
     na rok szkolny 2023/2024
     Liceum ogólnokształcące tak sportowo-mundurowy rozszerzenia: geografia, wos;
     dyscyplina sportu: strzelectwo sportowe.
     angielski, niemiecki lub rosyjski 28
     dziennikarsko-akademicki rozszerzenia: język  polski, historia, wos angielski, niemiecki lub rosyjski 28
     biznesowy - rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski
     politechniczny - rozszerzenia: matematyka, fizyka, język angielski.
     angielski, niemiecki lub rosyjski 28
     sportowy -rozszerzenia: matematyka, biologia;
     dyscyplina sportu: lekkoatletyka
     medyczny - rozszerzenia: biologia, chemia;
     angielski, niemiecki lub rosyjski 28

      

      

     W szkole działają tworzone przez uczniów kluby tematyczne. Obowiązkowa jest przynależność do co najmniej jednego spośród nich.

      

      

     W podaniu o przyjęcie do klasy I należy zaznaczyć preferowany profil klasy oraz inne kierunki w kolejności preferencji. Zaznaczamy również drugi język obcy nauczany w szkole podstawowej.

      

     Przykładowe kluby: ekologiczny, biznesowy, dziennikarski, strzelecki, szachowy, e-sportowy, filmowy, turystyczny, wojskowy, policyjny, sportowy, klub programisty.

      

     Grupa uczniów o podobnych zainteresowaniach, po znalezieniu opiekuna wśród nauczycieli może założyć własny klub.

      


     Wszystkie pytania, na które nie ma odpowiedzi w naszych serwisach prosimy przesyłać na

     adres e-mail: liceum@lowegorzewo.pl

     lub zadać je osobiście w naszym Centrum Informacji Rekrutacyjnej mieszczącym się w sekretariacie szkoły

     (tel. 0874272367)