• Ogłoszenie o rekrutacji na rok 2022-2023

    • Witamy na stronie poświęconej rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie na rok szkolny 2022/2023.

     Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 4-letniego liceum na rok szkolny 2022/2023

     Tabela informacyjna o stanie naboru na rok szkolny 2022/2023 do Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie

     STAN W DNIU 06 marca 2022 R.

     Typ szkoły Forma
     i cykl kształcenia
     Kierunki Oddziały Język obcy Uwagi
     LO Dzienne - cztery lata politechniczny 4 oddziały j.angielski
     j.niemiecki
     j.rosyjski
     Dwa języki do wyboru w tym język angielski jako kontynuacja szkoły podstawowej.

     Poszczególne kierunki różnią się przedmiotami uzupełniającymi, dodatkowymi i rozwijającymi..
     akademicki
     medyczny
     dziennikarski
     policyjno-prawny
     wojskowy
     biznesowy

      

     Wiodącym językiem obcym nauczanym w klasach I-IV w LO w Węgorzewie jest język angielski na poziomie kontynuacji z poprzednich etapów kształcenia (po 3 godz. tygodniowo przez 4 lata ).

     Uczeń może zdecydować się na naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (dodatkowo 6 godzin tygodniowo w cyklu czteroletnim).

      

     Drugi język obcy jako kontynuacja będzie nauczany w wymiarze 2 godz. tygodniowo przez cztery lata.

      

     W szkole działają tworzone przez uczniów kluby tematyczne. Obowiązkowa jest przynależność do co najmniej jednego spośród nich.

      

     W podaniu o przyjęcie do klasy I należy zaznaczyć preferowany kierunek klasy oraz inne kierunki w kolejności preferencji. Zaznaczamy również drugi język obcy nauczany w szkole podstawowej.

      

     Przykładowe kluby: ekologiczny, biznesowy, dziennikarski, strzelecki, szachowy, e-sportowy, filmowy, turystyczny, wojskowy, policyjny, sportowy, klub programisty.

      

     Grupa uczniów o podobnych zainteresowaniach, po znalezieniu opiekuna wśród nauczycieli może założyć własny klub.

      


     Wszystkie pytania, na które nie ma odpowiedzi w naszych serwisach prosimy przesyłać na

     adres e-mail: liceum@lowegorzewo.pl

     lub zadać je osobiście w naszym Centrum Informacji Rekrutacyjnej mieszczącym się w sekretariacie szkoły

     (tel. 0874272367)

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, ul. Prusa 10
   • sekretariat@lowegorzewo.pl
   • (+48) 87-427-23-67
   • ul. Bolesława Prusa 10 11-600 Węgorzewo Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 8804
 • Librus Synergia